کنترل

0
141
 عنوان کتابمولفویرایشحجملینک دانلود
کنترلControl System DesignChi-Tsong Chen-17 مگابایت[1]
کنترلControl Systems EngineeringNorman S. Niseچهارم 53 مگابایت[1]
کنترلControl Systems Engineering-SolutionNorman S. Nise-4 مگابایت[1] | [2]
کنترلEnvironmental Control in Petroleum EngineeringJohn C. Reis-11 مگابایت[1]
کنترلEssentials of Process ControlWilliam L. Luyben | Michaen L. Luyben-20 مگابایت[1]
Modern Control EngineeringKatsuhiko Ogataسوم36 مگابایت[1]
Modern Control Engineering-SolutionKatsuhiko Ogata10 مگابایت[1] | [2]
کنترلPrinciples and Practice of Automatic Process ControlCarlos A. Smith | Armando B. Corripioدوم15 مگابایت[1]
کنترلProcess System Analysis and ControlDonald R. Coughanowr | Steven E. LeBlancسوم4.11 مگابایت[1] | [2]
Solutions manual for selected problems in Process System Analysis and ControlDonald R. Coughanowr-1.67 مگابایت[1] | [2]

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید