قوانین کمیکار

1
100

قوانین دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کمیکار (آبان ماه ۱۳۹۷)

قوانین کلی:

هدف از این مسابقه فراهم آوردن زمینه‌ای برای مشارکت دانشجویان مهندسی شیمی کشور در طراحی و ساخت ماشین کوچکی است که توانایی کنترل یک فرآیند شیمیایی را نشان می‌دهد. مسابقات دارای شرایط زیر می‌باشد:

۱ : نیروی محرکه ماشین با انجام یک فرآیند شیمیایی تأمین شود.

۲ : مسابقات به صورت تیمی شامل دانشجویان مهندسی شیمی و رشته‌های وابسته (مهندسی پلیمر، مهندسی نفت و شیمی کاربردی) برگزار می‌گردد.

تبصره ۱: تیم‌های دانش‌آموزی یا تیم‌های وابسته به پژوهشکده‌ها و پژوهش‌سراها نیز می‌توانند با رعایت قوانین مربوط در مسابقه شرکت نمایند.

تبصره ۲: تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشکده یا گروه دانشگاه‌های کشور حداکثر ۳ تیم خواهد بود.

تبصره ۳: دانشکده‌های وابسته به هر کدام از دانشگاه‌های دولتی که در شهر دیگری مستقر هستند به عنوان دانشکده یا گروه مجزا در نظر گرفته می‌شوند.

تبصره ۴: دبیر و داوران برگزارکننده مسابقه و اعضای کمیته اجرایی، مجاز به ارائه تیم در دوره مسابقه جاری نخواهند بود.

تبصره ۵: هر تیم مجاز است حداکثر یک نفر از سایر رشته ها در ترکیب اعضای تیم خود داشته باشد. درصورتی که تیمی بیشتر از یک نفر در ترکیب خود استفاده کند و این امر برای هیئت داوری محرز گردد، آن تیم از دور مسابقات حذف خواهد گردید.

۳ : هر تیم حداقل ۳ عضو و حداکثر ۷ عضو دانشجو خواهد داشت.

تبصره ۶: هر فرد تنها مجاز به عضویت در یک تیم می‌باشد.

۴ : دانشجویانی که در سال جاری فارغ التحصیل شده باشند و یا حداکثر شش ماه از زمان فارغ التحصیلی آن‌ها گذشته باشد نیز می‌توانند در ترکیب تیم قرار گیرند.

تبصره ۶: اگر برای داوران کمیته ی داوری محرز گردد که از دانشجویان فارغ التحصیل سال‌های قبل در ترکیب تیم استفاده شده آن تیم از دور مسابقات حذف خواهد شد. اثبات این امر نیازمند ارائه گواهی پایان تحصیل به هیئت داوران می‌باشد.

۵ : هر تیم الزاما می‌بایست یکی از اعضای هیئت علمی رشته‌های مربوطه را به عنوان سرپرست تیم معرفی نماید.

شرایط فوق می بایست طی نامه تأییدی که تیم از طرف دانشگاه شرکت کننده به همراه دارد، برای هیئت داوران محرز گردد. در غیر این صورت تیم از دور مسابقات حذف خواهد شد.

تبصره ۷: تیم‌های دانش‌آموزی و یا تیم‌های وابسته به پژوهشکده‌ها و پژوهشسراها از این بند مبرا بوده و تنها موظفند یک سرپرست از کادر رسمی آن موسسه (مدرسه راهنمایی، دبیرستان، پژوهشسرا یا پژوهشکده) معرفی نمایند.

۶ : مسابقه به ترتیب در دو مرحله‌ی پوستر در روز اول مسابقات و مرحله‌ی عملکرد در روز دوم انجام می‌شود و در پنج بخش پوستر، عملکرد، ایده‌های برتر، دانش‌آموزی و لیگ آزاد تیم‌های برتر اعلام خواهد گردید.

۷ : هر تیم مجاز است حداکثر یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد یا دکتری) از همان دانشگاه را در ترکیب تیم قرار دهد.

۸ : اجزاء ماشین ساخته شده باید در جعبه ای به ابعاد ۲۰*۳۰*۴۰ سانتی‌متر مکعب جای گیرد و در صورتی که این امر برای هیئت داوران محرز نگردد، تیم مذکور بایستی صحت این موضوع را با قرار دادن اجزاء ماشین در جعبه اثبات نماید. اجزا جدا شده‌ی ماشین بایستی قابلیت اتصال دوباره بدون وارد کردن صدمه جدی به کارآیی ماشین را داشته باشد و مسائلی از قبیل شکستن اجزا یا جدا کردن جوش‌ها و … غیرقابل قبول می‌باشد. در غیر اینصورت امتیاز منفی در بخش عملکرد لحاظ خواهد شد. در صورت لزوم این عمل می‌بایست صرفا با دست و یا ابزارهای ساده نظیر آچار انجام شود. اگر صحت امر ذکر شده احراز نگردد، امتیاز منفی در پی خواهد داشت.

۹ : در بخش عملکرد امتیاز تیم ها بر اساس فاصله ی ماشین از خط پایان مسابقه محاسبه خواهد شد و تیمی برنده است که کمترین فاصله را از خط پایان داشته باشد   (فاصله از خط پایان به صورت مطلق محاسبه شده و عبور ماشین از خط پایان یا نرسیدن آن به خط پایان هیچ تاثیری در نتیجه ندارد) و مبنای فاصله از خط پایان موقعیت توقف ماشین می باشد.

۱۰ : میزان بار بین ۲۰ تا ۵۰ درصد وزن ماشین می باشد که در روز مسابقه با گام ۵ درصد قرعه کشی و اعلام می گردد. بدین صورت که وزن خالص ماشین بدون سیال در روز پوستر تعین می شود و در روز مسابقه درصد بار حمل شده طبق قرعه کشی مشخص می گردد. بنابراین تیم ها موظفند جایگاه حمل بار را در ماشین های خود تعبیه کنند. در صورتی که وزن ماشین گرد نباشد، برای تعیین میزان حمل بار، وزن ماشین در یکان گرم به سمت پایین گرد می شود.

تبصره ۸: در وزن‌کشی، سوخت جامد جزئی از وزن محسوب نمی‌شود.

تبصره ۸: وزنه مورد نظر برای قرارگیری بر روی ماشین آب نبوده و وزنه آزمایشگاهی می‌باشد و هر تیم می‌بایست جای مناسب برای حمل بار را تعبیه نماید.

همچنین مسافت زمین مسابقات بین ۱۲ تا ۲۰ متر می‌باشد که در روز مسابقه با گام نیم متر قرعه‌کشی و اعلام می‌گردد.

۱۱ : استفاده از دیگر منابع انرژی به جزء منبع شیمیایی برای راندن ماشین مثل استفاده از باتری‌های خشک و دیگر باتری‌های تجاری و صنعتی آماده و موجود در بازار، صفحات سرب اسیدی، باتری‌های ساخته شده صنعتی، استفاده از قطعات باتری‌های اسقاطی و به طور کلی نیروی محرکه خارجی ممنوع می‌باشد.

اگر برای تیم داوری محرز گردد که باتری استفاده شده برای نیروی محرکه‌ی ماشین، جزء دسته باتری‌های صنعتی باشد (شامل باتری موتورسیکلت یا هر نوع پیل آماده دیگری که قطعه قالب آن عوض شده باشد) موجب حذف تیم از کل مسابقات می‌گردد.

۱۲ : استفاده از هرگونه باتری تجاری برای تمامی قسمت‌های ماشین (همزن، سنسور، ظاهر ماشین و…) اکیداً ممنوع می‌باشد.

۱۳ : استفاده از هرگونه رگلاتور، شبه رگلاتور، اعم از مکانیکی و الکتریکی، شمارنده مکانیکی و الکتریکی، کدنویسی میکروکنترلر، که هرگونه عملی   شبیه رگلاتور را انجام دهد و هرگونه قطعه و مدار الکتریکی شبیه رگلاتور برای موتور ماشین، اکیدا ممنوع و موجب حذف تیم می‌گردد.

تبصره ۹: همچنین استفاده از میکروکنترلری که شمارنده زمان و یا مسافت (به صورت الکتریکی و یا مکانیکی) باشد، ممنوع می‌باشد و موجب حذف آن تیم می‌گردد.

۱۴ : حرکت ماشین بایستی به وسیله فرآیند شیمیایی کنترل گردد و استفاده از وسایل کنترل از راه دور و موارد مشابه ممنوع است. مکانیزم‌هایی مثل هل دادن یا کوک کردن، بلند کردن ماشین برای دور گرفتن، چرخاندن چرخ‌ها به وسیله دست، استفاده از تکیه‌گاه، وارد کردن ضربه و . . . برای شروع حرکت مجاز نمی‌باشد. سیستم توقف ماشین می‌بایست توسط یک فرآیند شیمیایی تعیین و کنترل شود.

۱۵ : استفاده از انواع ترمزهای تماما مکانیکی و الکتریکی برای توقف واکنش یا قطع نیروی محرکه واکنش اکیداً ممنوع می‌باشد و فرآیند تعیین کننده در توقف الزاماً بر اساس کنترل فرآیند شیمیایی می‌باشد. استفاده از هرگونه سنسور الکتریکی اعم از نوری، صوتی، مکانیکی و غیره در صورتی که منجر به کنترل مسیر، مسافت و زمان شود خطا محسوب شده و اثبات این امر موجب حذف تیم از مرحله‌ی عملکرد می‌گردد.

تبصره ۱۰: هیچگونه نیروی صرفا مکانیکی برای بکار انداختن و توقف چرخ، چرخ دنده، شفت و غیره مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۱۱: استفاده از وسایل مکانیکی و الکترونیکی جهت قطع جریان موتور در صورتی بلامانع است که این وسایل توسط یک فرایند شیمیایی کنترل شود. برای مثال استفاده از چشم الکترونیکی در صورتی مجاز است که این دستگاه تغییر رنگ ناشی از یک فرایند شیمیایی را شناسایی و سیگنال قطع را صادر نماید.

تبصره ۱۲: استفاده از ترمزهای سیالاتی اکیداً ممنوع می‌باشد. برای مثال خالی شدن مایع جهت تشخیص میزان مسافت مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۱۳: تیم‌هایی که از میکروکنترلر استفاده می‌کنند موظف هستند الزاما بیش از یک میکروکنترلر سوکت‌دار (قابل تعویض) را به همراه داشته باشند زیرا در روزمسابقات پوستر، میکروکنترلر اصلی تیم توسط کمیته داوری مورد بررسی قرار گرفته و قرنطینه خواهد شد. در روز مسابقات عملکرد میکروکنترلر اصلی تیم از قرنطینه درآمده و برای استفاده در ماشین به تیم تحویل می‌گردد. اگر برای کمیته‌ی داوران محرز گردد که سیستم طراحی شده، زمان یا مسافت را کنترل می‌نماید آن تیم از دور مسابقات حذف خواهد شد. لازم به ذکر است که تیم‌ها برای تست‌گیری آخر وقت روز مسابقات پوستر نمی‌توانند از میکروکنترلر اصلی خود که قرنطینه شده است استفاده نمایند و به همین منظور می‌بایست بیش از یک میکروکنترلر و آن هم از نوع سوکت‌دار (قابل تعویض) همراه داشته باشند. لازم به ذکر است که محل قرارگیری IC میکروکنترلر بر روی برد باید در دسترس باشد.

۱۶ : مسئولیت انتقال ماشین و مواد شیمیایی مورد نیاز به محل مسابقه و رعایت موارد ایمنی با تیم شرکت‌کننده خواهد بود.

۱۷ : واکنش‌هایی که استفاده از آنها مجاز نمی‌باشد به شرح زیر است:

واکنش‌هایی که باعث پخش دود، مه و مواد سمی در فضای اطراف می‌گردد.

واکنش‌هایی که خروجی آنها به صورت جت گازهای داغ می‌باشد.

واکنش‌هایی که با شعله نمایان و خطرناک همراه باشد.

استفاده از جرقه، شعله کبریت و غیره برای شروع واکنش تنها در صورتی مجاز است که این اجزاء پس از ایجاد جرقه از ماشین جدا شده و جزء ماشین محسوب نگردند.

لازم به ذکر است در صورت مشاهده موارد فوق، با تشخیص کمیته داوران امکان کسر امتیاز از تیم وجود دارد.

۱۸ : تنها تیم‌هایی به مرحله عملکرد راه می‌یابند که در مسابقات پوستر شرکت کرده باشند.

اسامی تیم‌هایی که فاقد شرایط شرکت در بخش عملکرد می‌باشند، در انتهای روز برگزاری مسابقه پوستر اعلام می‌گردد و به هیچ عنوان این تیم ها حق شرکت در مسابقات عملکرد را ندارند.

۱۹ : اگر دو یا چند تیم به امتیازی مشترک در هر یک از بخش‌های مسابقه دست یابند به صورت مشترک مقام مورد نظر را کسب خواهند کرد.

۲۰ : ترکیب هیئت داوران و ناظران ۵ نفراست که توسط کمیته کمیکار انجمن مهندسی شیمی ایران تعیین می‌گردد که الزاما یک نفر از آنها می‌بایست رشته ی برق – الکترونیک باشد.

تبصره ۱۴: دبیر کمیکار نمی‌تواند عضو کمیته داوران باشد.

۲۱ : میزبان موظف است روز قبل از مسابقه اصلی، سالن مسابقات را با شرایط مناسب و زمان مناسب، جهت تست گیری، در اختیار تیم ها قرار دهد.

قوانین بخش عملکرد

۱ : این بخش از مسابقه در ۲ نوبت با یک بازه زمانی کوتاه برای استراحت تیم ها برگزار خواهد شد:

الف) ترتیب تیم‌ها در مرحله‌ی عملکرد ۱ با قرعه‌کشی مشخص شده و امتیاز این مرحله ۵۰% امتیاز کل مرحله‌ی عملکرد می‌باشد و بقیه به بخش اصلی تعلق می‌گیرد. (قرعه‌کشی عملکرد ۱ روز قبل از مسابقه انجام و اطلاع‌رسانی می‌شود).

ب) در دور دوم که عملکرد ۲ مسابقه محسوب می‌شود و امتیاز آن ۵۰% امتیاز کل مرحله‌ی عملکرد می‌باشد. ترتیب تیم‌ها با توجه به رکورد ثبت شده در عملکرد ۱ تعیین خواهد گردید. بدین ترتیب تیمی که بیشترین فاصله را تا خط پایان داشته باشد به عنوان اولین تیم در عملکرد اصلی شرکت خواهد کرد.

تبصره ۱۵: تیم‌هایی که به هر دلیلی مرتکب خطا شده و نتوانند رکوردی ثبت کنند، پیش از سایر تیم‌ها و به همان ترتیب قرعه‌کشی انجام شده در مرحله‌ی عملکرد ۱، در عملکرد اصلی شرکت خواهند کرد.

۲ : شکل زمین مسابقه به صورت زیر است که خارج شدن ماشین از محدوده حرکت باعث حذف تیم خواهد شد.

 

قوانین کمیکار

لازم به ذکر است زمین مسابقات عموما در سالن ورزش دانشگاه مجری انتخاب میگردد، و در صورت وجود برجستگی و یا سایر ایرادات فیزیکی با توجه به یکسان بودن شرایط برای همه تیم‌ها، شرکت‌کنندگان موظف هستند در طراحی ماشین‌های خود آمادگی این مسئله را داشته باشند.

۳ : عدم توقف ماشین در محدوده تعیین شده در هر مرحله موجب کسب امتیاز صفر در آن مرحله خواهد شد.

۴ : قبل از انجام مسابقه ماشین‌های ساخته شده توسط هیئت داوران بازبینی خواهد شد و به تیم‌هایی که موارد ایمنی را رعایت نکرده باشند یا طراحی انجام شده با آنچه که در پوستر بیان شده، همخوانی نداشته باشد، حق شرکت در مسابقه داده نخواهد شد. همچنین هیئت داوران در هر مرحله از مسابقه عملکرد مجاز به کسر امتیاز یا حذف ماشین از دور مسابقات به علت ایمن نبودن و خطر آفرین بودن آن می‌باشند.

۵ : پس از اعلام اسامی تیم‌ها، هر تیم حداکثر دو دقیقه زمان برای حضور در خط استارت و راه اندازی ماشین دارد. (از آنجایی که وقت مشخص شده برای تولید سوخت مورد نیاز برخی از ماشین ها کم می‌باشد لذا تمام تیم‌ها مجاز هستند سوخت خود را از قبل تهیه نموده و بروی ماشین قرار دهند ولیکن تولید این سوخت توسط تیم باید برای هیئت داوران محرز گردد).

لازم به ذکر است چنانچه آماده‌سازی پیش از حرکت ماشین برای یک تیم بیش از ۲ دقیقه طول بکشد، تا مدت ۳۰ ثانیه هیچ خطایی منظور نمی‌گردد اما پس از ۳۰ ثانیه    به میزان مدت زمان گذشته از ۲ دقیقه، به ازای هر ۱ دقیقه، ۵ سانتیمتر خطا در نظر گرفته خواهد شد و در صورتی که زمان بیشتر از ۴ دقیقه گردد، ماشین اجازه حرکت ندارد.

۶ : حداقل سرعت هر ماشین بایستی معادل ۲/۰ متر بر ثانیه (۲۰ سانتی‌متر بر ثانیه) باشد. به عنوان مثال هر ماشین بایستی مسافت ۱۰ متر را در ۵۰ ثانیه طی    نماید. در صورتی که سرعت ماشین کم‌تر از ۱۰ سانتی‌متر بر ثانیه باشد، ماشین از دور مسابقات حذف خواهد شد و اگر سرعت ماشینی بین ۱۰ و ۲۰ سانتی‌متر بر ثانیه باشد، به ازای هر ۱۰ ثانیه، ۵ سانتی‌متر به فاصله مطلق از خط پایان اضافه می‌گردد.

تبصره ۱۶: همانگونه که در ماده ۵ و ۶ بیان شد، هر تیم زمان مشخصی برای قرارگیری پشت خط استارت و همچنین طی مسیر مسابقه را دارا می‌باشد. با توجه به چیدمان مسابقه، تیم بعدی می‌بایست به گونه‌ای آماده باشد که پس از طی این زمان مشخص برای تیم اول، به سرعت پشت خط استارت قرار گیرد. در صورتی که تیم اول موفق به حرکت نشود، نیازی به حضور فوری تیم دوم نبوده و این تیم زمان لازم برای حضور در پشت خط استارت را همانند حالت اول خواهد داشت.

۷ : اگر وزن اندازه‌گیری شده قبل از اجرای مسابقه با وزن اعلام شده در پوستر بیش از ۱۰% وزن ماشین تفاوت داشته باشد، تیم از مرحله عملکرد حذف خواهد شد.

۸ : هر حادثه‌ای که منجر به حوادثی از قبیل انفجار، صدای ناهنجار، ایجاد شعله همچنین نشت و ریزش مواد و آب و افتادن هر وسیله‌ای از روی ماشین در حین مسابقه، تیم مورد نظر حذف خواهد شد.

۹ : هرگونه بی‌احترامی، پرخاش، تندخویی و توهین به کمیته داوران مسابقات و کمیته داوری دانشجویی سبب ارجاع موضوع به کمیته انضباطی مسابقات می‌گردد و با توجه به حکم این کمیته با تیم برخورد خواهد شد. لازم به ذکر است اعضای هیات داوران مسابقات، اعضای کمیته انضباطی نیز می‌باشند.

توضیحات:

در صورت امکان در روز مسابقه امکاناتی از قبیل ترازوی دیجیتالی یا وسایل ساده آزمایشگاهی با هماهنگی قبلی در اختیار تیم‌ها قرار خواهد گرفت.

قوانین پوستر

۱ : در این بخش تمامی مشخصات ماشین ساخته شده که شامل موارد زیراست، بایستی توسط تیم شرکت کننده در قالب یک پوستر مناسب با حداکثر ابعاد ۱۰۰    (طول) * ۸۰ (عرض) سانتی‌متر مربع مطابق با قالب ارائه شده در سایت مسابقات ارائه گردد و به هیچ عنوان بصورت تخته شاسی، استند، بنر و غیره نباشد.

تبصره ۱۷: پوستر حتما بر روی کاغذ و یا مقوا باید چاپ شود و به صورت عمودی باشد. در صورت عدم رعایت این مورد، در بخش پوستر امتیاز منفی در نظر گرفته خواهد شد.

۲ : موارد ضروری مندرج بر پوستر به شرح زیر می‌باشد:

مشخصات تیم شامل نام دانشکده، نام دانشگاه، نام سرپست، نام اعضا با ذکر رشته و مقطع تحصیلی هر یک و نام تیم شرکت کننده.

توضیحات کامل نیروی محرکه و واکنش های شیمیایی به کار رفته در آن (گرمای واکنش، مکانیسم واکنش، محصولات واکنش و میزان ولتاژ، میزان آمپر تولیدی و …).

تشریح کامل سیستم ترمز (نحوه عملکرد سیستم توقف به تفصیل) و ارائه منحنی عملکرد به صورتی که متغییر مستقل در روی محور x است که با تغییر آن در ماشین، متغییر وابسته که همان مسافت طی شده می‌باشد، بر روی محور y نمایش داده می‌شود. لازم به توضیح است که اگر برای کنترل ماشین از یک واکنش شیمیایی جداگانه استفاده شده است، مشخصات کامل واکنش کنترل نیز باید در بخش توضیحات واکنش آورده شود.

توضیح کامل خلاقیت و خصوصیات منحصر به فردی که در طراحی و ساخت وجود دارد.

خصوصیات ایمنی و برگه‌های نشان‌دهنده‌ی ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده (برای مثال : برگه های MSDS، تست فشار مخزن از مراکز و موسسات معتبر و …).

دیدگاه‌های زیست محیطی به کار گرفته شده.

اجزا مکانیکی به کار رفته در ماشین.

وزن دقیق ماشین با متعلقات بدون آب و سوخت.

هزینه‌های ساخت ماشین و مواد مصرفی در واکنش (هزینه ها بصورت واقعی باشد).

محاسبات مهندسی (مربوط به پارامترهای مکانیکی و شیمیایی ماشین، کار تئوری ماشین).

تصویر مشخصی از ظاهر ماشین.

۳ : نحوه ی امتیازدهی پوستر به صورت زیر می‌باشد:

توصیف فعل و انفعالات شیمیایی به عنوان منبع نیرو محرکه: ۱۵ درصد

نوآوری‌های مربوط به فعل و انفعالات شیمیایی به عنوان منبع نیرو محرکه: ۱۵ درصد

توصیف نحوه عملکرد و خصوصیات ترمز: ۱۰ درصد

ارائه منحنی عملکرد: ۵ درصد

نوآوری‌های مربوط به نحوه عملکرد و خصوصیات ترمز: ۱۵ درصد

خلاقیت ویژه در طراحی و خصوصیات منحصر به فرد ماشین و ایده های نو: ۱۰ درصد

خصوصیات ایمنی و منطبق با محیط زیست: ۱۰ درصد

خصوصیات مکانیکی و کیفیت ساخت ماشین: ۱۰ درصد

کیفیت پوستر و نحوه ارائه مطلب توسط اعضا: ۱۰ درصد

۴ : در زمان بررسی پوستر توسط هیئت داوران یک نفر از اعضای تیم با هماهنگی قبلی برای توضیحات و جواب‌گویی به سوالات هیئت داوران حضور خواهد داشت.

قوانین بخش نوآوری (ایده برتر)

۱ : این بخش مستقل از دو بخش دیگر بوده و به صورت جداگانه داوری می‌شود.

۲ : در این بخش حداقل ۲ ایده خلاقانه به عنوان ایده برتر و نوآور انتخاب خواهد شد.

تبصره ۱۸: توجه به شرایط میزبان، می‌توان تعداد برگزیدگان را تا سقف ۳ تیم افزایش داد.

۳ : اید‌ه‌ای نوآور به حساب می‌آید که:

سیستم ترمز و یا نیروی محرکه ماشین جدید و خلاقانه باشد.

ایده دارای پایه علمی و تئوری قوی باشد.

قابلیت حرکت کردن داشته باشد.

سازگار با محیط زیست باشد.

۴ : ماشینی که در بخش ایده برتر انتخاب می‌گردد می‌بایست تمام خصوصیات ایمنی آن مورد تایید هیئت داوران قرار گیرد. در غیر اینصورت موجب کسر امتیاز خواهد شد.

۵ : در صورتی که تیمی جز ایده‌های برتر باشد، ۵ درصد امتیاز کسب شده توسط آن تیم در مجموع بخش عملکرد به امتیاز تیم در همان بخش اضافه می‌گردد.

۶ : تیم‌ها می‌بایست به صورت جداگانه و در زمان مقرر، برتر بودن ایده‌ی خود را با تمامی جزئیات برای داوران توضیح دهند.

قوانین لیگ آزاد

پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط هیئت داوران و کمیته داوری مسابقات کمیکار ایران تصمیم برآن شد که مسابقاتی مجزا و کمی متفاوت جهت سنجش توان انجام کار ماشین‌های ساخته شده، طراحی و گامی در راستای ارتقای سطح علمی مسابقات برداشته شود.

در این بخش زمینی با متراژ مشخص از ۵ الی ۱۵ متر و با قسمت بندی ۱ متر، تقسیم‌بندی می‌شود. مکانیزم مسابقات بدین صورت است که هر تیمی که تمایل به شرکت در این بخش را دارد از میان وزنه های ۲ کیلوگرم به بالا با قسمت‌بندی نیم کیلوگرم (حداقل وزن ۲ کیلوگرم باید باشد) وزنه‌ای را به دلخواه انتخاب نموده و از میان متراز مشخص نیز، مسافتی را به دلخواه انتخاب می‌نماید (وزنه ها، وزنه های بدن‌سازی می‌باشند).

هر تیم ۲ بار حق قرار گرفتن در پشت خط استارت را داراست که در هر مرحله متراژ و وزن بار به انتخاب خود تیم به اطلاع هیئت داوران می رسد و تیم پس از بارگیری، ماشین خود را با وزنه‌های قرار گرفته برروی آن به حرکت در می‌آورد. چنانچه هر تیم متراژ خود را با موفقیت طی نماید، امتیاز آن مرحله به صورت میزان وزن بارحمل شده تقسیم بر وزن ماشین خالی از بار، ضرب در میزان مسافت طی شده (که حاصل، نمایانگر کار ماشین است) محاسبه می‌گردد.

در پایان برای هر تیم، بهترین امتیاز کسب شده محاسبه می‌گردد، چنانچه برای ۲ تیم امتیاز کسب شده برابر باشد، تیمی حائز رتبه برتر می‌شود که مسافت را در مدت زمان کم‌تری طی نمودهباشد.

شایان ذکر است، چنانچه در هر یک از مراحل، ماشین متراژ انتخابی را طی ننماید (حتی با فاصله ۲ سانتی متر از خط پایان) ،تیم مذکور در آن بخش از مسابقات امتیازی کسب نخواهد کرد.

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید