آموزش مایکروسافت ورد

مایکروسافت ورد از مهمترین نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان برای نگارش پایان نامه، پروژه، سمنیار و …  می باشد. از این رو بر آن شدیم تا آموزش این نرم افزار را در سایت قرار دهیم، به امید آنکه مفید بوده باشد.

این آموزش به صورت جلسه ای بوده و در هر جلسه بخش یا بخش هایی از ورد آموزش داده خواهد شد.

 

توجه: این آموزش در حال تکمیل شدن می باشد.

 

  1. جلسه اول: آموزش مقدمات مایکروسافت ورد
  2. جلسه دوم: آموزش مقدمات مایکروسافت ورد
  3. آموزش افزودن فونت به مایکروسافت ورد
  4. آموزش کار با پارگراف ها در مایکروسافت ورد
  5. آموزش ایجاد تورفتگی سطر اول پاراگراف در مایکروسافت ورد