آشیو برچسب ها:انرژی

کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک

کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک

ادامه مطلب »

دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری

دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری

ادامه مطلب »

هفتمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (منقضی شده)

هفتمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

ادامه مطلب »

دومین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران (منقضی شده)

دومین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران

ادامه مطلب »

دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE (منقضی شده)

دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE

ادامه مطلب »

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت (منقضی شده)

ادامه مطلب »

ششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت (منقضی شده)

ادامه مطلب »

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

ادامه مطلب »

چهارمین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت وجرم (منقضی شده)

چهارمین همایش ملی جریان سیال، انقال حرارت و جرم

ادامه مطلب »

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز (منقضی شده)

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز

ادامه مطلب »