آموزش ورد

آموزش ایجاد تورفتگی سطر اول پاراگراف در مایکروسافت ورد

به نام خدا همان طور که در جلسه قبل گفته بودم، 3 جلسه در مورد پاراگراف ها توضیح خواهم داد. در این جلسه قصد دارم...
آموزش ورد

آموزش کار با پاراگراف ها در مایکروسافت ورد

به نام خدا پاراگراف ها یکی از مهمترین قسمت ها در مایکروسافت ورد می باشند، به همین دلیل در این جلسه و دو جلسه بعدی...
آموزش ورد

آموزش افزودن فونت به مایکروسافت ورد

به نام خدا در جلسه امروز قصد دارم نحوه افزودن فونت به مجموعه فونت های موجود در مایکروسافت ورد را آموزش دهم. در حالت پیش...
آموزش ورد

جلسه دوم: آموزش مقدمات مایکروسافت ورد

به نام خدا با سلام با جلسه دوم آموزش مایکروسافت ورد در حدمت شما هستم. در جلسه اول نگاهی داشتیم به نخوه فعال کردم خط کش،...
آموزش ورد

جلسه اول: آموزش مقدمات مایکروسافت ورد

با سلام با جلسه اول آموزش مایکروسافت ورد در خدمتتون هستم. در این این جلسه قصد دارم مقدماتی از ورد که از ضروریات می باشد،...

آخرین مطالب

آخرین مطالب دایره المعارف