کمیکار

قوانین کمیکار

قوانین کلی: هدف از این مسابقه فراهم آوردن زمینه‌ای برای مشارکت دانشجویان مهندسی شیمی کشور در طراحی و ساخت ماشین کوچکی است که توانایی کنترل یک فرآیند شیمیایی را نشان می‌دهد. مسابقات دارای شرایط زیر می‌باشد: ۱٫ نیروی محرکه ماشین با انجام یک فرآیند شیمیایی تأمین شود. ۲٫ مسابقات به صورت تیمی شامل دانشجویان مهندسی شیمی و رشته‌های وابسته (مهندسی ...

ادامه مطلب »