رئولوژی

0
180
 عنوان کتابمولفویرایشحجملینک دانلود
An Introduction to Rheology H.A. BarnesJ.E HuttonK. Walters F. R. S. - رئولوژیAn Introduction to RheologyH.A. Barnes | J.E Hutton | K. Walters F. R. S.-4.94 مگابایت[1] | [2]
Non newtonian Flow and Applied Rheology1 J.F. Richardson - رئولوژیNon-newtonian Flow and Applied RheologyJ.F. Richardson | R.P. Chhabraدوم6.64 مگابایت[1] | [2]
Non Newtonian Flow in Process Industries R.P. ChhabraJ.F. Richardson - رئولوژیNon-Newtonian Flow in Process Industries - Fundamentals and Engineering ApplicationsJ.F. Richardson | R.P. Chhabra-2.22 مگابایت[1] | [2]
Understanding Rheology - رئولوژیUnderstanding RheologyFaith A. Morrison-36 مگابایت[1] | [2] | [3]

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید