لیست دانشگاه های دارای مهندسی پلیمر در مقطع کارشناسی ارشد

0
177
برای مشاهده پایگاه اینترنتی دانشگاه، بر روی نام دانشگاه کلیک کنید.
 دانشگاهگرایشروزانهشبانهپردیس خودگردان
اراکفراورشداردداردندارد
بنابعلوم پایهداردنداردندارد
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمیفراورشداردنداردندارد
علوم پایهداردنداردندارد
پلیمریزاسیونداردنداردندارد
تبریزعلوم پایهدارددارددارد
تربیت مدرسفراورشداردنداردندراد
پلیمریزاسیونداردنداردندارد
تهرانفراورشدارددارددارد
صنعتی اصفهانفراورشداردداردندارد
صنعتی امیرکبیرفراورشدارددارددارد
نانوفناوریداردداردندارد
پلیمریزاسیونداردداردندارد
رنگداردداردندارد
صنعتی سهند - تبریزفراورشداردداردندارد
پلیمریزاسیونداردداردندارد
رنگداردداردندارد
صنعتی قمفراورشداردنداردندارد
صنعتی مالک اشترکامپوزیت (مواد مرکب)داردداردندارد
گلستان - گرگانفراورشداردداردندارد
مراغهفراورشداردداردندارد
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ایران - تهرانرنگداردنداردندارد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید