خانه نویسندگان مطالب توسط ادمین

ادمین

291 مطالب 1 دیدگاه‌ها
دانشجوی مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر در دانشگاه علم و صنعت ایران
1دنبال کننده‌هادنبال کردن
129دنبال کننده‌هادنبال کردن
0مشترکاشتراک
تبلیغات

آخرین مطالب

شرکت جوانه پوش پارسه

شــرکت جوانــه پــوش پارســه بــا شــماره ثبــت ۱۵۰۰۵ در ســال ۱۳۸۱ فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد محصــولات پلیمــری در شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز...

آخرین مطالب دایره المعارف